Als ik het verhaal in woorden kon vertellen
hoefde ik niet met een camera te sjouwen!

Iedereen kan dakloos worden…

Het aantal daklozen in Nederland is in tien jaar tijd verdubbeld: van nog geen 18.000 in 2009 naar bijna 40.000 mensen. Opvanginstanties slaan alarm: “Steeds meer mensen lopen risico’s: iedereen kan dakloos worden.”

De groep daklozen van 18 tot 30 jaar is in tien jaar tijd zelfs verdrievoudigd. En dat geldt ook voor de groep met een niet-westerse achtergrond. Zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Probleem is dat steeds meer Nederlanders in armoede leven, terwijl het aantal betaalbare woningen afneemt. Ook belanden meer mensen op straat doordat er minder bedden zijn in de geestelijke gezondheidszorg.

De brancheorganisatie van maatschappelijke opvanginstellingen luidt de noodklok. “Dit is geen woningnood meer, dit is een woningcrisis”, benadrukt Rina Beers van de Federatie Opvang. “Het verbaast ons dat de woningcrisis niet het nummer één probleem is van nu, zoals klimaat of migratie.”

Bestuursvoorzitter van het Leger des Heils, Cornel Vader, maakt zich zorgen. Tijdelijke opvanglocaties zitten overvol en er is amper doorstroming. Ik zie heel veel mensen stranden en geen opvang krijgen. Ik ben bang dat we toe moeten naar slaapzalen en dat soepbussen weer vaker moeten uitrukken.

Portfolio zwervend in Amsterdam

Meer laden

Als fotograaf concentreer ik me op shots boordevol echte emoties, mooie momenten en creativiteit.

Aantal daklozen in Nederland verdubbeld...

Het CBS heeft alleen cijfers over geregistreerde daklozen. Dat gaat om mensen die niet meer ingeschreven staan op een woonadres en slapen in de open lucht, op stations of campings, in portieken, fietsenstallingen, winkelcentra, auto’s, of in de nachtopvang van bijvoorbeeld het Leger des Heils. Tot die groep behoren ook mensen die op niet-structurele basis bij vrienden, kennissen of familie logeren, zonder vaste verblijfplaats.

Mensen die nog wél ingeschreven staan op een adres, maar daar in de praktijk niet meer wonen en volledig in hun eigen netwerk worden opgevangen, tellen niet mee. Daklozen die illegaal in Nederland zijn evenmin. Vermoedelijk ligt het werkelijke aantal daklozen dus hoger.

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid is geschrokken van de forse toename van het aantal daklozen. ,,Ik ben mij rot geschrokken van de cijfers”, aldus Blokhuis tegen het NPO Radio 1 Journaal. ,,Wij wisten dat het aantal dak- en thuislozen eerder iets aan het toenemen was dan aan het afnemen. Maar dat de toename zo fors is, dat is een tegenvaller. Zeker als je je realiseert dat bij elke dakloosheid veel ellende aan de hand is voor het individu en de omgeving.”

“Fotograferen leerde ik door het te doen, door iets fantastisch moois te maken, door te falen en door te verbeteren”

www.straatfotografieamsterdam.nl 

Alle foto’s en teksten op deze website zijn eigendom van Marcel Wennink. Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen,
aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf (c) 2018.